Alle handjes zijn waardevol voor een betere wereld

Alle handjes zijn waardevol voor een betere wereld

VRIJWILLIGERS ZIJN ONMISBAAR

DOE ACTIEF MEE EN ZET JE IN ALS VRIJWILLIGER

Voel je je ook verbonden met de nieuwe generatie en wil je graag actief een bijdrage leveren aan Route 66? Wij verwelkomen jou, je talenten en ideeën van harte om de jonge generatie te ondersteunen in hun herstelproces. Als vrijwilliger heb je met jouw unieke kennis en ervaring grote toegevoegde waarde. Je kunt op tal van plekken aan de slag en we begeleiden je goed.

Onze droom is een wereld van samen – people helping people – en het bundelen van talenten en krachten. Samen werken met mensen die begaan zijn met andere mensen en opstaan voor het behoud van de natuur, onze aarde. Alleen samen staan we sterk. 

Vrijwilligers zijn binnen onze instelling onmisbaar en voor de maatschappij van onschatbare waarde. Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers en letten op dat ze niet overbelast raken. De vrijwilligers krijgen ondersteuning van de stichting bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en de waardering die hen toekomt.

Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we niet. Mensen, jongeren en volwassenen, die zich met hart en ziel inzetten en zich met ons en met ons project verbinden. Mensen die ook zien dat de huidige wereld niet meer leefbaar is en hun talenten en krachten actief willen inzetten voor de nieuwe generatie. Om jongeren te helpen bij het ontdekken van hun talenten en dromen. En samen van de wereld een betere plek te maken waar harmonie, plezier en levensgeluk de toon voert.

Wanneer je vrijwilligerswerk wilt doen bij ons, dan is het belangrijk dat je:

 • Je van harte verbindt met onze missie, project Route 66 en onze jongeren 
 • Transparant bent over je eigen ervaringen en leringen en deze met ons deelt 
 • Voldoende zelfreflectie hebt en zelfstandig initiatieven onderneemt
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt
 • Het fijn vindt om samen te werken en bereid bent om te leren
 • Minimaal 3 maanden inzetbaar bent
 • Bereid bent deel te nemen aan werkoverleggen en intervisiebijeenkomsten
 • Bereid bent om je te committeren aan onze huis- en gedragsregels 
 • Beschikt over voldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

Samen bouwen wij met elkaar aan een betere en een nieuwe wereld.

We kunnen talenten goed inzetten voor veel van onze activiteiten. Daarbij kun je denken aan talenten op de volgende gebieden:

 • creatief/artistieke talenten,
 • sport-, spel- en outdoor activiteiten,
 • bouwactiviteiten,
 • ecologische land- en tuinbouw,
 • meditatie, yoga,
 • muzikaal,
 • administratieve- , communicatieve- en
 • natuurlijke koken.

De vrijwilligers die bij onze instelling gaan werken en voor onze projecten worden ingezet, krijgen ondersteuning volgens individuele afspraken. Wij stellen een aantal voorwaarden aan het doen van vrijwilligerswerk binnen Route 66.

Procedure

Als je je opgeeft als vrijwilliger, volgt er altijd een intakegesprek. Elke vrijwilliger moet bovendien een VOG (een bewijs van goed gedrag) overhandigen. Tijdens je intakegesprek hoor je hoe we dit samen doen.  Ook geven we je de tijd, de kans en de ruimte om te ontdekken of onze aanpak en werkwijze bij je passen.

We hanteren hiervoor een inwerkprocedure van minimaal 10 dagdelen waarin je kennis gaat maken met het project. We zien dit als een wederzijdse kennismaking, zodat je zelf kunt ervaren of het vrijwilligerswerk bij je past en of je het leuk vindt om te doen. Ook reflecteren doen we wederzijds en in goed vertrouwen en respect.

Zo werken we samen

Je kunt in verschillende activiteiten aan de slag als vrijwilliger. Welke rol je ook vervult, voor alle medewerkers en vrijwilligers geldt de gedragscode. Zo zorgen we dat we respectvol en plezierig samenwerken.

Bij het inschrijven als vrijwilliger ga je akkoord met de gedragscode in onze Algemene Voorwaarden. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons op via email : secretariaat@ziemens.nl