66 dagen Rehabilitatietraject

66 dagen Rehabilitatietraject

Voor jongvolwassenen 18 – 28 jaar

VIER PIJLERS, ZEVEN STAPPEN

Mens- en natuurgericht, integraal en spiritueel

Vrijwillige deelname en 66 dagen back to basic rehabiliteren in het hart van Nederland of magisch Gran Canaria.

66 dagen kom je bij ons intern, waar je opnieuw leert dat je innerlijke kompas jou de weg wijst. Dat talenten in ontwikkeling aanwezig zijn, zodra je ontdekt wie je echt bent. Wij werken vanuit oude en nieuwe principes en dit is anders dan de huidige hulpverlening. Wij gaan uit van de eigen kracht en richten ons op natuurlijke talentontwikkeling.

Gedurende het 66 dagen traject wordt gewerkt aan vier basis hoekstenen/pijlers: inclusiviteit, ervarend leren, bewustwording MBCT, mens en natuur. Binnen deze pijlers ontdek je in zeven fasen jouw proces: herontdekking – verwondering – verbinding – creatie – acteer en vormgeving – regisseer en uitvoering – integratie en samenvoeging.

Deze zeven ontwikkelingsgerichte stappen -het 7 Fasen Procesmodel- vormen onze integrale aanpak. Waarbij de nadruk ligt op herontdekking, talentontwikkeling, zingeving en werken aan een gemeenschappelijke nieuwe menselijkheid. Tijdens deze ontwikkelingsstappen worden deelnemers geprikkeld en verder uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. Doelstelling van deze aanpak is het stimuleren van de eigen kracht om tijdens deze routes van herontdekking talenten verder te ontwikkelen.

De plaatsen in Nederland en in Gran Canaria waar Route 66 activiteiten plaatsvinden zijn zorgvuldig uitgekozen. Deze stimuleren onze zintuigen om out of the box te kijken, denken en doen. Het belangrijkste principe is de zone van natuurlijke herontdekking. De deelnemer ontdekt vanuit zijn eigen ervaring en bewustwording, wat het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen is.

Uitdaging en avontuur ten top

Bij Traject – Route 66 staat natuur, spiritualiteit, een integrale aanpak en een persoonsontwikkeling van deelnemers centraal. Deze brede ontwikkeling omvat alle dimensies. Zoals spiritualiteit, emotie, mentaliteit, fysiek, geluiden, smaak- en tastzin, eigenlijk alle zichtbare en niet zichtbare gewaarwordingen.

De begeleider/coach draagt in het contact met de deelnemers niet alleen specifieke kennis en vaardigheden over, maar stimuleert zoveel mogelijk de natuurlijke en creatieve interactieve ontwikkeling van de deelnemers.

De oerachtige context waar het project plaatsvindt in Gran Canaria

Zingeving en bewustwording

Bij ons zijn bewustwording en zingeving erg belangrijk. Het natuur geleerde moet verinnerlijkt worden, door bewust te worden en ervarend te leren. Ook is het van belang dat de deelnemer weet wat de doelstelling is: welke zingeving beoogt het persoonlijke doel. Daarnaast moet de deelnemer in staat zijn om het geleerde in verschillende deelgebieden toe te passen. Hiervoor leert de deelnemer mindfulness cognitieve vaardigheden toe te passen. Dit de MBCT is een dagelijks terugkerende training.

Bovendien hechten wij grote waarde aan reflectie en monitoring. Door middel van monitoring brengt de coach, samen met de deelnemer, het proces in beeld. Er wordt onderzocht of het proces in lijn is met de doelen, wensen en talenten, zo ook of er bijgesteld moet worden. Op basis van de reflectie passen de coach en de deelnemer de route en het aanbod van de activiteiten aan.

Activiteiten terrein: ecologische land- en tuinbouw

Werken met vier pijlers en zeven routes

Onze natuur- spiritueel en ontwikkelingsgerichte aanpak werkt met vier pijlers en zeven fasen. Elke pijler wordt gedurende enkele weken een werkthema. Het is van belang dat er verschillende kanten van de pijlers worden belicht, zodat de deelnemers de route interessant vinden. Zo kan er in de groep een onderwerp naar voren komen waar de jongeren meer over willen weten. De coach werkt dit dan uit tot een route. Bij het in kaart brengen van de pijlers en routes verbindt de coach dit met de betekenis die de deelnemers eraan geven.

Bij ontwikkelingsgerichte coaching ontwerpt de coach thema’s en kernactiviteiten, waarbij kennis en vaardigheden worden gekoppeld aan sociaal-culturele activiteiten. Op die manier stimuleert hij/zij een brede ontwikkeling. Bij het ontwerpen van activiteiten zoekt de coach naar mogelijkheden, die uitnodigen tot verkenning en expressie. Vaak zorgt de coach ook voor input bij het acteer- en regisseerspel. In het Route 66 traject neemt het acteren en regisseren een grote plaats in omdat het leren verplaatsen in andere rollen, energieën, personen en situaties van grote waarde is in de ontwikkeling. De coach verwerkt in de activiteit ook vaak een algemeen probleem zodat de jongeren uitgedaagd worden om een oplossing te zoeken.

Onze natuur-, spiritueel- en ontwikkelingsgerichte aanpak maakt onderscheid tussen zeven kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere processen.

Thema’s en kernactiviteiten zijn:

  • Land-, tuinbouw-, natuur en dieren
  • Creatieve activiteiten
  • Constructieve- en bouwactiviteiten
  • Acteer- en regisseer activiteiten
  • Outdoor activiteiten: sport- en spel
  • Meditatie- en yoga activiteiten
  • Muziek- en spelactiviteiten

De coach als deelnemer

Wij werken met kleine groepjes van vier tot acht deelnemers. Per groep is er een coach. De rol van de coach is meer dan een aanmoediger die buiten spel blijft staan. Hij/zij is ook deelnemer aan de activiteiten. Dit vanuit het basisbesef dat ontwikkeling berust op begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten. De coach heeft een stuwende rol, heeft oog voor de inhoud en uitvoering van de activiteiten en is steeds op zoek naar kansen om de activiteit te verdiepen en te verbreden.

Zeven fasen procesmodel

Het rehabilitatieproces vindt plaats in 7 fasen: herontdekken, verwonderen, verbinden, creëren, regisseren, acteren en integreren.

Deze 7 fasen bieden een uitermate geschikt kader om te beoordelen hoe ver de deelnemer naar zijn eigen oordeel is gevorderd op het pad van eigenwaarde, welzijn en talentontwikkeling. Wanneer de coach weet in welke fase de deelnemer volgens zichzelf verkeert, kan hij daar op aansluiten met een adequate aandachtgerichte communicatie.

In de fase van herontdekken weet de deelnemer nog niet precies wat hij wil. In deze fase gaat de deelnemer op ontdekking. Eigen ritme verkennen. Kortom: in de fase van herontdekken worden doelenterrein, doeltype en een eerste doelformulering verhelderd.

In de fase van verwonderen wordt de deelnemer gestimuleerd in het zintuiglijk waarnemen: observeren, voelen, horen, luisteren, ruiken, proeven door meditatie en het actief werken in een natuurlijke omgeving. Kortom: in deze fase leert de deelnemer beter in te voelen waar zijn grenzen liggen. Deelnemer wordt bewust van zijn eigen programma’s èn programma’s die door anderen zijn opgelegd. Kortom: Deelnemer leert eigen programma’s afstemmen op de eigen tijd.

In de fase van verbinden ontdekt de deelnemer het verschil tussen eigen, natuurlijk ritme en aangeleerde tijdprogrammering.  Een ander bewustzijn wordt in de fase van verbinding geactiveerd door visualisatie en meditatie: van hoofdzaken (denken, programma’s, doe ik het wel goed: laag frequentieniveau) naar hartzaken (sta ik in verbinding met mezelf, liefde en geluk: hoog frequentieniveau). Kortom: Deelnemer leert zijn eigen, natuurlijke ritme ontdekken.

In de fase creëren faciliteren en stimuleren wij de creatieve expressie. De deelnemer leert meer open te staan voor nieuwe natuurlijke creaties van binnen uit. Door handenarbeid, werken met de handen, op het land, in de natuur. Met creatieve werkzaamheden, kunst en workshops, leert de deelnemer weer in eigen creatie te komen: uit het hoofd, in balans en rust. Fouten bestaan niet en natuurlijke creaties komen tot nieuw leven. Kortom: deelnemers leren tijdens deze fase talenten en passies te benutten en worden gestimuleerd in natuurlijke creaties.

In de fase regisseren creëert de deelnemer samen met zijn gids zijn persoonlijke levensplan: wie, waar, hoe, wat, en waar naartoe verhelderen. Kortom: de deelnemer leert zijn valkuilen beter kennen en talenten beter in te zetten. Samen met zijn persoonlijke gids leert de deelnemer zijn persoonlijke levensplan uit te voeren en in de toekomst te plaatsen. In deze fase werkt de deelnemer aan vertrouwen en natuurlijke kracht. De gids wordt gestimuleerd om zelf de regie te nemen en acteur te worden van eigen leven. 

In de fase acteren weet de deelnemer waar hij zich goed bij voelt en hoe zijn/haar wensen uit te voeren. Deze fase bestaat dikwijls uit praktische handelingen die nu eenmaal moeten worden verricht om het gestelde doel te verwezenlijken Kortom: in deze fase gaat de deelnemer zijn persoonlijke toekomstige levensplan uitwerken. 

In de fase integratie 66 dagen is er intensief gewerkt aan het persoonlijke levensplan en heeft de deelnemer helder waar zijn grenzen en talenten liggen. Kortom: Doelenterrein en een doelformulering zijn duidelijk geïntegreerd in het persoonlijke levensplan. 

Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan ecologische en biologische voeding en zelfbewustzijnseducatie. Coaching over lichaam, geest en spiritualiteit (lifestyle coaching).

Dit gebeurt onder (bege)leiding van bezielende en praktiserende professionals en met hulp van natuurlijke materialen. Door middel van muziek, meditatie, creatieve werkvormen en buitensport, en door outdoor activiteiten als hiking en climbing, stimuleren en activeren wij de innerlijke krachtbron in natuurlijke frequentie.

Voorbereiding, herontdekking, waarneming en reflectie in elke fase om een stevig fundament te bouwen.

Route 66: een organisch ontwikkelings- en leerproces.

Kleien & pottenbakken

Kleien & pottenbakken

Natuurlijk creëren

Natuurlijk creëren

Mindfulness & Yoga

Mindfulness & Yoga

Uit je denken, weer voelen en leven

Biologische tuinbouw

Biologische tuinbouw

Hiking

Hiking

Meditatie & Yoga

Meditatie & Yoga

Creativiteit

Creativiteit

Bergbeklimmen en Klauteren

Bergbeklimmen en Klauteren

Doe actief mee

Voel jij ook dat het nu echt de tijd is om te veranderen, maar je weet nog niet hoe? Dan hebben wij het perfecte traject voor je. 66 dagen op herontdekking en gewoon weer met de handen in de aarde werken, simpel weer creëren en je hoofd leeg maken. Het […]

Neem contact met ons op