Transformatie tijdperk

Onze samenleving is enorm complex geworden. Systemen die ons jarenlang hebben gediend, zijn uitgewerkt. Mensen en systemen moeten drastisch veranderen; een totale ommezwaai maken in inzien, denken en handelen. Verandering van perceptie vereist een totaal andere aanpak en grote veranderingen in vastgeroeste diepgewortelde normen en waarden, structuren, systemen en processen.

Elk veranderingsproces vraagt een proactieve houding: inzicht en verantwoording zal op elk niveau zijn draagkracht vinden.

Een bewust menselijke route naar een getalenteerd en authentiek leven   

Systemen en mensen moeten OM in denken en doen, dit begint bij de weg naar binnen. Het Route 66 traject is ontwikkeld voor de mentaal overbelaste jongeren, met name de nieuwetijdskinderen en millennials, van 18 tot 28 jaar. Zij zijn de toekomstige leiders die voorgaan in deze noodzakelijke transformatie, de voorlopers en nieuwetijdse jongeren die al een hoger bewustzijn in zich dragen. Deze strijders en nieuwetijdse denkers zijn hard nodig op dit moment en ook de aankomende transitieperiode. Om de volgende generatie te begeleiden en uitleg te geven over de aankomende veranderingen en verruiming van het bewustzijnsveld. Belangrijk voor de eerste groep nieuwetijdse leiders is dat zij de angsten, onzekerheden en andere onverwerkte emoties verwerken en ruimte leren geven aan de natuurlijke weg van ons mensen zodat zij in staat worden gesteld om de overgang naar een ruimere dimensie te begeleiden.

Nieuwetijdsejongeren – kinderen gaan zich in deze tijd steeds meer onthechten van het EGO-denken en leren ruimte te nemen voor zichzelf, de natuurlijke beweging van creatie, avontuur, rust en ruimte. Het eeuwenlange opgebouwde EGO zal steeds minder domineren in het leven van ons mensen. Dit heeft te maken met het grote ontwaking en bewustwordingsproces. Het automatisme in denken en doen (het programma) wordt zichtbaar.

De snelheid waarmee wij bewust worden en de daarbij horende ontwakingsverschijnselen zijn mondiaal en universeel. De mentaal, fysieke klachten en verschuivingen, veranderingen in doen en laten die hiermee gepaard gaan zijn door de reguliere hulpverlening veelal onderkend en onbehandeld.. Hierdoor verliezen steeds meer nieuwetijdsejongeren de weg naar eigen kracht en zien weinig toekomst perspectief.

Nieuwetijdse jongeren zien en ervaren dat zij niet het aangeleerde of een aangepaste en overtuigende waarde vertegenwoordigen, ze zien in dat oude patronen en gewoonten niet meer – duurzaam – functioneren maar juist vernietigend zijn, geweest. Ze voelen van binnen sterk de behoefte om de wereld te veranderen.

Steeds meer nieuwetijdse jongeren worden zich bewust dat alles met elkaar verbonden is en dat juist deze eenheid bewustzijn ons weer dichterbij bij elkaar kan brengen. Juist voor deze nieuwetijdse jongeren bieden wij een krachtige herontdekkingstocht op weg naar je ware zelf in Gran Canaria.

De grote ommezwaai en transformatie naar mensbewustzijn is uitgedaagd worden in je eigen kracht en talent ontwikkeling.

Een mentale ommezwaai; van klacht naar kracht, van Hoofdzaken naar Hartwerk, van moeten naar ervarend leren, van snelheid naar verstilling, van fake naar oorspronkelijk, van angst naar vertrouwen, van onbalans naar evenwicht, van doen naar zijn. Brengt licht en zicht op oude zaken en geeft je direct ruimte om anders te denken en te doen. De kennis zit immers al in jouzelf, wij bieden jou de mogelijkheid om jezelf te herontdekken, in Arteara op Gran Canaria.

We leven in een transformatietijdperk en gaan allen door een tijd van bewustwording en verandering heen

Om deze periode te doorstaan en te overleven, moeten we uit Hoofdzaken terug naar Hartwerk.

Dichtbij jezelf blijven en leren wie je werkelijk bent, is de belangrijkste stap. Mindful leren leven en werken om weer in balans te komen en innerlijke rust te vinden.

Een transformatie van binnenuit zodat we de rust en ontspanning, ook in heftige tijden, steeds in onszelf hervinden. Balans zit binnenin. Hoe heftig de storm buiten ook kan worden: de stilte zit in ons.

Werken aan jezelf is nu cruciaal.

Time out

Digital Detox

Lees meer

Nieuwetijdse begeleider

Leer meer

Onze nieuwsbrief

Ben jij eigentijds en andersdenkend?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

TAAL / LANGUAGE