Grote transformaties komen voort uit eenvoudige veranderingen

De wereld zit in een reset, we worden beheerst door crisis, chaos, overheersing en controle. Onze maatschappij is enorm gecompliceerd geworden en hierdoor mensonvriendelijk en onleefbaar.

Daarbij is de mens ernstig ver weg gedreven van de eigen natuur; we zijn gaan leven in een virtuele informatiesamenleving en online mensen geworden. ‘We hebben een samenleving gecreëerd die we als mens niet meer kunnen bevatten’, zegt psychiater en filosoof Damiaan Denys. ‘Dit gaat ons geleerde verstand te boven. Miljoenen jaren lang was de ervaringswereld van de mens niet veel groter dan zijn directe omgeving.

Het menselijk brein is zo geprogrammeerd dat het die omgeving probeert te doorgronden. Maar in een grenzeloze wereld vol prikkels, vol complexe informatie en alternatieve waarheden zien we door de bomen het bos niet meer.

Het effect van zo’n overweldigende hoeveelheid informatie op de mens en op die van de maatschappij als geheel is enorm.’

We voelen allemaal de behoefte om iets voor de wereld te doen

Maar veel mensen ervaren dat ze de controle over hun situatie in hun omgeving kwijt zijn, door de complexiteit van de hedendaagse wereldproblematiek.

Mensen zijn in een illusie gaan leven en denken dat ze de wereld waarnemen, maar in feite is die wereld er helemaal niet, en zijn het perceptuele fouten. Want onze normale waarneming is een proces van gecontroleerde hallucinatie: niets is zoals het lijkt. In zekere zin is het enige wat we weten dat echt is, onze eigen interpretatie van de ervaring 

Culturele mythes zijn bepalend geweest voor de omvang van het bereik en de manieren waarop we ons denken vorm hebben gegeven en beoordelen, we zien alleen wat we denken te zien!

We zijn in een geheel nieuwe wereldorde terechtgekomen waar crisis en chaos overheersen en regeringen en nieuwe machtsspelers ons leven bepalen en onze vrijheid wegnemen. Angst en controle beheersen ons leven. Een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt en die ons menselijke, sociale en maatschappelijke leven enorm beïnvloedt.

We staan aan het begin van een grote omwenteling: een (r)evolutie.

Onze levensstijl zal drastisch veranderen.

Decennia geleden al zijn we geprogrammeerd en geïndoctrineerd en uit ons natuurlijke proces gehaald. We zijn onderwijs-, opvoedings en geloofssystemen gaan aanhangen die ons niets gebracht hebben. Deze kennis dient ons niet meer en we weten niet meer wie we werkelijk zijn. De moderne mens is verdwaald en leeft in angst, pijn en verdriet, vanuit tekorten en verlangens. 

De mens zal alleen nog meer worden overspoeld met informatie. Ons menselijk leven zal totaal veranderen en niets zal meer zijn zoals het vroeger was; we zijn letterlijk en figuurlijk uit onze natuur gehaald. Beroofd van onze kern, onze ziel, onze zaadjes, onze voeding.

BEWUST worden is de eerste stap voorwaarts!

De afgelopen eeuw hebben wij geleerd om industrie, geld, technologie, internet, social media en data als onze bronnen te zien. We hebben een onnatuurlijke leer- en leefomgeving gecreëerd, waar geld, aanzien, prestatie, materialisme en consumentisme onze kernwaarden zijn geworden en we zijn weggedreven van onze natuurlijke aard en ware essentie.

Het transformatieve bewustzijnsproject voor jongeren maakt deel uit van een strategische visie op hoe de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte zorg  en begeleiding tot stand moet komen, in overeenstemming met de universele wetten voor bewust menszijn in samenwerking met natuurlijke wetten.

Om de nieuwe generatie een toekomst en kwaliteit van leven te bieden zullen we onze perceptie drastisch moeten veranderen en terug transformeren om weer in verbinding te komen met onze ware Aard, onze natuur en ons weer verbinden met onze kernkrachten.

We zullen moeten gaan inzien wie wij mensen werkelijk zijn, wat wij echt nodig hebben en waar wij voor leven. Hiervoor moeten wij uit de illusie voorbij het denken stappen en weer gaan leren leven.

We zullen onze PERCEPTIE drastisch moeten veranderen!

TAAL / LANGUAGE