MBCT: Mindfulness Based Cognitieve Training

MBCT: Mindfulness Based Cognitieve Training

Acht weken elke dag in aandacht trainen

Een andere mindset leer je in achtweken

Mindfulness MBCT leer je elke dag. Zo leer je om te gaan met negatieve gedachten en ongewenste gevoelens.

Door te meer in aandacht bij gedachten, gevoelens en lichamelijke  gewaarwordingen van moment tot moment te zijn, krijgen jongeren weer grip op eigen leven en leren zij anders te reageren op automatische patronen dan zij gewend zijn. De kans dat zij automatisch in de ongezonde herhalingspatronen te vervallen verkleint aanzienlijk. Gemiddeld verminderen klachten met 40% en scoort het algeheel welbevinden hoog.

Zelfvertrouwen neemt weer toe en angsten worden sneller doorzien. MBCT mindfulness geeft letterlijk meer ruimte in denken en doen.

Door dagelijks mindfulness oefeningen in aandacht te leren, creëer je meer rust in je geest, wordt je vaardiger in je talenten, verhoogt je concentratie en je algemeen welbevinden verbetert.


Mindfulness heeft een bewezen effect, het helpt bij stress, angst, depressie, chronische klachten en veel andere psychische problemen. Mindfulness is inmiddels een effectieve techniek geworden, onder meer in de verschillende therapie en trainingsvormen.

Mindfulness is simpel overstappen; ‘van hoofdzaken naar hartwerk’.

Je leert af te stemmen op de dingen zoals ze op dit moment werkelijk zijn. Bij ongewenste gevoelens, waar angsten een grote rol spelen, herhalen mentale patronen zich steeds opnieuw. Dit doorbreken geeft ruimte voor een gezond en nieuw patroon. Je leert eerst op een afstand te kijken in plaats van meteen automatisch te reageren. Dit geeft een ruime blik op oude en automatische situaties.

Ons denken
Onze geest, het denken, wil acteren en regisseren. Het denken denkt de hele dag door want het wil iets; bijvoorbeeld dat het onaangename stopt of dat het overtuigd moet worden. Geen van deze denk acties leveren iets op, behalve een herhaling van het ongewenste denkpatroon of de negatieve emoties. 

Dit patroon doorbreken leer je met mindfulness; afstand nemen van je automatisme en bewuster kijken voordat je reageert. Kortom; je benadert situaties anders.

Waar we ons thuis voelen, dichtbij ons zelf!

Aanmelden en Informatie

Ben je geïnteresseerd in ons traject – Route 66. […]

Meld je aan of vraag om meer informatie