Duurzaamheid & Klimaat bewustzijn

Duurzaamheid & Klimaat bewustzijn

Terug naar de oorsprong: Rethinking

Verantwoordelijkheid

De toekomst is voor de kinderen

De aarde voor de jongeren

Dit komt hen toe, maar wat laten wij hen achter?

Voor een gezond klimaat, de toekomst van onze samenleving én onze planeet zijn we afhankelijk van een systematische ommezwaai: anders denken en doen. 

De klimaatcrisis gaat onze natuur en daarmee onze leefwereld enorm beïnvloeden. De opwarming van de aarde door ongebreideld gebruik van grondstoffen en menselijk toedoen is onafwendbaar.  

Het milieuprobleem is één van de vele problemen van onze cultuur. Wij delen allemaal in de schuld aan de ontwrichting van onze cultuur en daarin aan de ontwrichting van de natuur. Het is onze verantwoordelijkheid hier verandering in aan te brengen en te zorgen voor ecologisch evenwicht voor mens, dier en natuur. Niets doen en afwachten is geen optie. Alleen samen maak je verschil voor een nieuwe, eerlijke en groene toekomst.

Terwijl politiek en regeringen achterblijven, gaan wij op het terrein van Route 66 van start met duurzaamheidsprojecten om deze 100% duurzaam en circulair te maken. Deze projecten zijn gekoppeld aan de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals, om samen een einde te maken aan klimaatverandering, ongelijkheid, onrecht en armoede. Jij kunt dit veranderen door 66 dagen mee te rehabiliteren of hiervoor te doneren. Verandering begint namelijk innerlijk.

Binnen Route 66 richten wij ons met klein- en grootschalige maatschappelijke initiatieven en projecten primair op de volgende doelen: goede mentale weerbaarheid en gezondheid, bewustwording eigen (w)aarde, inclusiviteit. Duurzame, ecologische, biodynamische land- en tuinbouw, natuurlijke energiebronnen, hergebruik van water, natuurrijk leven, scholing in ecosystemen en biodiversiteit.

Zelfvoorzienendheid en zelfredzaamheid 
Zelfvoorzienend leven is onze oorsprong en bestaat al heel lang. Als mens is het noodzakelijk om te overleven, maar hoe?

Stichting Route 66 levert oorspronkelijke diensten in al haar activiteiten. Want het zijn onze kinderen en kleinkinderen die in deze wereld moeten transformeren en (over)leven. Het is deze nieuwe generatie waar wij ons Hart voor inzetten.

Veel jongeren voelen dat de natuur onze bron is, ze zetten zich af tegen het huidige systeem en zoeken naar natuurlijke bronnen die voedend en helend zijn. Onze stichting werkt al vier jaar aan een natuurrijke aanpak waar jongeren begeleid worden naar natuurlijk evenwicht. Want huidige zorg- begeleidingssystemen falen, zij zijn teveel bezig met protocollen, lange wachtlijsten, vele gesprekken en te veel diagnoses. Bij ons kijken wij mens- natuur- en toekomstgericht. 

Duurzaamheid en natuurlijk bewustzijn zit in ons, net als bewustwording ook in ons huist. Zo kunnen wij het klimaat alleen veranderen door bewuster om te gaan met leven. Zodoende helpen wij de planeet voor onze volgende generaties leefbaar te houden en creëren een hoger bewustzijn waar wij onze verantwoording nemen als mens.

Wij doen dit door natuurrijke activatie en stimulatie bij jongeren
In ons rehabilitatietraject/bewustzijnsproject werken wij in 7-fases en vanuit 4 pijlers naar eigen kracht, zelfredzaamheid en mentale weerbaarheid voor jongeren. Hier (her)ontdekken zij wie ze werkelijk zijn, welke competenties ze kunnen toepassen en welke zin het leven geeft.

We moeten weer eenvoudigweg terug naar de oorsprong, in en met aandacht voor het leven, de natuur, maar hoe doen wij dit?

Bewust worden van de oorsprong

Meer met aandacht leren leven verrijkt de innerlijke kernkracht waardoor het automatische doen en denken veranderd. Meer rust en ontspanning in de geest, geeft ruimte aan onderliggende talenten. Waar de spirit weer tot leven komt, zwijgt het denken.

De wereldwijde crisis in onze samenleving waar we nu allen mee te maken hebben, maakt duidelijk dat de huidige systemen enorm kwetsbaar zijn. We hebben nog maar weinig zelf in de hand en realiseren ons onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid.

Hoog tijd om terug te keren naar eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfvoorzienendheid!


Onze gezondheid, ons eten, de lucht die we inademen, het water dat we drinken: ons leven en alles waar we om geven kan niet bestaan in een wereld zonder natuur. Natuur is onze bron van leven. Inmiddels zijn wij als mens de grootste bedreiging geworden voor de gezondheid van onze aarde en hebben onze eigen (w)aarde verloren.

Onze missie is een volledige transitie naar een circulaire en duurzame samenleving, waar mensen in verbinding met zichzelf en hun omgeving in natuurlijk evenwicht leven. 

In samenwerking en co creatie met internationale en lokale partners, onder andere de Canarische gemeenschap, realiseren wij maatschappelijke meerwaarde door het in gang zetten van sociale initiatieven en het stimuleren van verbindende autonomie.

Route 66 en duurzaamheid
Duurzaam leven en werken is transformeren en meebewegen in natuurlijke krachten en ritmes. Samen bouwen aan een natuurlijke wereld. Alle initiatieven en activiteiten van Route 66 zullen worden gebaseerd en afgestemd op onze duurzaamheidsprincipes: circulair bewust leven, wonen en werken.
Omdenken en rethinken!

Het roer moet om

We kunnen gaan en staan waar we willen en hebben met zijn allen een samenleving gecreëerd waar alles wat we willen snel bereikbaar is en vooral maakbaar moet zijn. 
Een design leven, een onnatuurlijk leven.

Rethink