STEUN ONS WERK

Ego -Eco circulair steunmodel

Ego -Eco circulair steunmodel

Het begint bij de eigen verantwoordelijkheid te herinvesteren in de toekomst!

De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij een non-profit zijn en ons voor 100% inzetten voor het algemeen nut: bevordering zelfredzaamheid en samenwerken aan een nieuwe gemeenschappelijke menselijkheid. Waar mens en natuur weer bewust verbonden zijn.

Ego-Eco steun model
Om ons doel te realiseren hanteren wij het ego – eco steun model. Het idee achter dit model is circulair en simpel.

Hoe kun je steunen
Er zijn verschillende manieren om Route 66 te steunen. Dit kan door een eenmalige of een periodieke gift -donatie- te doen. Alle door onze instelling te verwerven donaties en subsidies komen, na aftrek van kosten, volledig ten goede aan Traject-Route 66. Wanneer je doneert aan onze stichting betekent dit ook voordeel voor jou. Hoe dit precies werkt kun je lezen op giften en Anbi. Meer informatie vind je op de pagina van de belastingdienst.

Doneer eenvoudig via deze QR-code

Of vul onderstaand formulier in

Wilt u liever een ander bedrag overmaken kan dat uiteraard ook. Een groot of klein bedrag, alles telt!
Wat doen we met uw donatie. Elke euro van uw donatie komt ten goede aan ons goede doel: de jonge generatie helpen rehabiliteren en een kans op een beter en gezond leven te geven. Wij besteden uw donatie aan concrete projecten waar we op dit moment aan werken. In ons financieel jaarverslag kunt u zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.

TAAL / LANGUAGE