Donatie en Giften

Donatie en Giften

Elke euro van uw donatie wordt 100% besteed aan ons goede doel: het leefklimaat van kwetsbare jongvolwassenen en de volgende generaties te verbeteren. Door mee te doen met Route 66, natuur rehabilitatietraject in Gran Canaria, krijgen jongeren de exclusieve kans om deel te nemen aan een uniek holistisch, back to basic traject. Uit je hoofd terug naar je hart!

Steun ons en doneer eenvoudig via deze QR-code

ANBI stichting*

Met jouw steun kunnen we samen Route 66 realiseren. Wij zijn 100% afhankelijk van subsidies, sponsoracties, donateurs en vrijwilligers. Door te doneren steun je ons project Route 66, help je de nieuwe generatie te rehabiliteren en geef je hen toekomstperspectief.

Wij besteden alle donaties aan ons project. In ons financieel jaarverslag kunt u zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Onze ambities voor de komende jaren staan beschreven in ons beleidsplan en kunt u vinden op de pagina Bestuur en Beleid.

Route 66 werkt voor een goed doel!

Onze stichting heeft een ANBI-status aangevraagd. Dit betekent dat wij een goed doel beogende instelling zijn en ons voor 100% inzetten voor het algemeen nut: bevordering zelfredzaamheid en een nieuwe gemeenschappelijke menselijkheid.

Ons goede doel is groot(s): we zetten ons met hart en ziel in om de kwetsbare jongeren van onze nieuwe generatie een gezonde toekomst en kwaliteit van leven te bieden. Dit gaan we realiseren door deze jongeren deel te laten nemen aan ons rehabilitatieproject een (r)evolutionair leef-, leer- en werktraject waar jongeren herstellen en opnieuw, natuurlijk leren leven.

Want het is deze jonge generatie kinderen en jongeren, onze toekomstige leiders, die de wereld bijeen kan brengen, kan veranderen en transformeren.

Ego-Eco steun model

Om ons goede doel te realiseren hanteren wij het ego – eco steun model. Het idee achter dit model is circulair en simpel: ouders/opvoeders én het huidige systeem -ego- dragen volledig de verantwoordelijkheid voor de natuur rehabilitatie van de kwetsbare jongvolwassenen -eco-.

Hoe kun je steunen
Er zijn verschillende manieren om ons goede doel -Route 66- te steunen. Dit kan door een bijdrage -donatie- te doen. Jouw bijdrage biedt de kwetsbare jongeren een kans op een beter, eerlijk en een gezond leven.

Zo werken we -als oude en nieuwe generatie- samen aan een nieuwe samenleving van inclusiviteit en bewustwording, waar ervarend leren, natuur en mens weer centraal staan. 

Alle door onze instelling te verwerven donaties en subsidies komen, na aftrek van kosten, volledig ten goede aan Route 66. 

Wanneer je doneert aan onze stichting betekent dit ook voordeel voor jou. Hoe dit precies werkt kun je lezen op giften en Anbi. Meer informatie vind je op de pagina van de belastingdienst.

Vul onderstaand formulier in maak je Hart vrij en steun door jouw gift Route 66 of klik hier direct.

Wilt u liever een ander bedrag overmaken kan dat uiteraard ook. Een groot of klein bedrag, alles telt!
Wat doen we met uw donatie. Elke euro van uw donatie komt ten goede aan ons goede doel: de jonge generatie helpen rehabiliteren en een kans op een beter en gezond leven te geven. Wij besteden uw donatie aan concrete projecten waar we op dit moment aan werken. In ons financieel jaarverslag kunt u zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.