ONZE AANPAK

Is erop gericht dat nieuwetijdse jongeren de mogelijkheid krijgen om opnieuw te herontdekken wie ze werkelijk zijn en wat ze echt willen en kunnen in deze wereld. Hun eigen wijzen weer te (her)activeren om hen tegemoet te komen en een ruimte aanbieden waarbinnen de mogelijkheid ontstaat om breder te leren zien en meer vanuit hartwerk -intuïtie- voelen.

Deelnemers leren zich beter afstemmen op hun ware zelf in de kracht van dit prachtige natuurgebied.

De afgelopen jaren is in bezieling hard gewerkt en heeft de stichting vanaf januari 2022 beschikking over een prachtig recovery-, herontdekkings-, retraite en ontwikkelingsgericht huis genaamd ‘Paradise’. En hoe toepasselijk de naam is voor de individuele zelfbezinning trajecten van onze deelnemers, lees je hier.

Deelnemers leren in een eigen ritme creëren in ons atelier, waar werken met natuurlijke, gevonden of hergebruikte voorwerpen een uitdaging en prikkeling voor de overwerkte geest biedt.

Deze krachtplek, het prachtige atelier, onze uitdagende sport en spel ruimten en de vele meditatieplekken geven ruimte aan hartwerk om zo dichterbij de eigen natuur en de ware aard te te komen.

Persoonlijke ontwikkeling omvat alle dimensies van het mensenleven

Het uitgangspunt is dat in het contact met de ander niet enkel specifieke kennis en vaardigheden wordt over gedragen, maar dat de eigen kracht en de natuurlijke -, creatieve – en zintuiglijke ontwikkeling van elkaar zoveel mogelijk mensgericht en natuurrijk wordt gestimuleerd.

Binnen deze natuur-spiritueel gerichte aanpak leggen wij de nadruk op welzijn: herontdekking van de eigen kracht en de ware identiteit. Doel van de aanpak is om tijdens het traject het Zelf te ont-wikkelen, zelfredzaamheid te bevorderen om sterk op eigen benen te staan in deze maatschappij.

De mentale weerbaarheid en sociale cohesie worden door deze aanpak versterkt. Hierbij is het van belang dat deelnemers uit hun comfort zone ’out of the mind’ worden uitgedaagd en tot nieuwe talenten en ontwikkelingen komen. Dit leidt ertoe dat de individu en de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt.

Het is tijd voor meer veerkracht, creativiteit en eigenheid van de mens

De aanpak en al onze feitelijke activiteiten zijn bewust gekozen, worden doelbewust toegepast en zijn allen primair en rechtstreeks gericht op het wegnemen van de kwetsbaarheid van de doelgroep en het bevorderen van een natuurlijk evenwicht.

Het Route 66 traject is gericht op 4 pijlers; 

  1. Ervarend leren; leren door te doen, jezelf uitdagen, grenzen verleggen
  2. Bewustwording; aandachtig zorgen voor jezelf, elkaar en leven vanuit compassie
  3. Inclusiviteit; verschillen dienen het geheel;
  4. Mens en natuur; respect voor de aarde en aandacht voor circulariteit, duurzaamheid en natuur bewust leven

Het programma is mens-, natuurbewust, spiritueel georiënteerd en sterk gebaseerd op de onderzoeken uit de MBCT (Mindfulness Based Cognitieve Therapie). Zodoende duurt het traject 66 dagen omdat de cognitieve herstructurering minimaal 8 weken tijd nodig heeft.

Lees meer over de

hoekstenen om te bouwen

De terugkeer naar Nederland

Vervolgtraject

In Nederland werken wij:

  • met organisaties die jongeren begeleiden naar zelfstandig wonen, 
  • met senioren, mentoren uit vorige Route 66 groepen, 
  • met de omgeving van de deelnemer. 

Bij ons is het belangrijk om de zachte landing al tijdens het traject te bespreken en na 66 dagen goed te begeleiden.

De volgende vragen zijn van belang om de zachte landing goed te laten verlopen:

– hoe integreer je opgedane ervaringen in je ‘oude omgeving’
– hoe voorkom je een terugval
– welke vaardigheden heb je geleerd om stress te hanteren
– hoe om te gaan met de nieuwe ervaring in de oude situatie?

Na een interne training kunnen enkele deelnemers doorgroeien naar senior schap en vervolgens naar mentorschap. Door middel van supervisie is er toezicht op senioren en mentoren door wekelijkse intervisie. Route 66 senioren, mentoren en trajectcoaches begeleiden ook in Nederland.

Onze trajectbegeleiding in Gran Canaria maar ook in Nederland onderzoekt samen met de jongere de re-integratiemogelijkheden in Nederland of het buitenland.

De dagelijkse begeleiding is onder toezicht van een Nederlands team.

Na afloop van het rehabilitatietraject gaat je herstelproces in Nederland verder. Terugkeren naar huis is niet altijd een optie. Het kan zijn dat je nog een tijdje in GC wilt blijven of dat je kiest voor een andere omgeving. Vanuit je behoefte aan een veilige leefomgeving krijg je ondersteuning voor het opnieuw invullen van je dagelijkse leven.

Heb je vragen over onze aanpak, het traject, over deelname, vrijwilligerswerk of over donaties? Dan praten wij graag verder met je. Je kunt ons makkelijk bereiken via het contact formulier, een bericht sturen kan ook naar info@traject-route66.nl

Na het traject zorgen wij samen voor een zachte landing bij terugkomst in Nederland.

Kleinschalig en persoonlijk

Kleinschalig en persoonlijk

Tekenen, schilderen, kleien…

Tekenen, schilderen, kleien…

Breien, haken of noten kraken, weer leren creëren, het kan bij ons allemaal!

Atelier

Atelier

Uitdagend, creatief, natuurlijk en een waanzinnig uitzicht

TAAL / LANGUAGE