Natuurrijk & menselijke benadering

Natuurrijk & menselijke benadering

Geen Hoofdzaken maar Hartwerk en gewoon jezelf leren herontdekken

Natuurrijk, Spiritueel & Mensgericht

Onze aanpak is erop gericht dat de jongeren mentaal weerbaarder worden, meer vanuit eigen kracht gaan leven, in alle levensdomeinen. Of dat nu binnen gezin, onderwijs, zorg voor elkaar of de woon- of leefomgeving is. Dat leidt ertoe, dat jongeren weer een eerlijke kans op leven ontdekken en de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt.

Behandelplan/Persoonlijk Ontwikkel Traject (POT) 

Ieder deelnemer, stelt samen met zijn begeleider een persoonlijk ontwikkeltraject op waarin de persoonlijke doelen nader worden uitgewerkt. Een levensplan maakt onderdeel uit van het POT. Het POT wordt dagelijks bijgehouden en is dynamisch, dit wil zeggen dat tijdens het begeleidingstraject wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Multidisciplinair team

Ons bezielde multidisciplinaire team van professionals bestaat uit begeleiders, psycholoog, zorgmanager, verpleegkundige, natuurgenezer, fytotherapeut, lifecoach, jeugdwerker, klassiek homeopaat en ergotherapeut. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van educatieve coaching, transpersoonlijke transformatie en kennis van cognitieve, spirituele en emotionele processen. Hun specialisaties liggen op alle terreinen: cognitieve gedragstherapie, PMT, bewustzijn wetenschappen, natuur- en plantenkennis, meditatie, MBCT, NLP, EMDR, reiki, ademtherapie, hypnotherapie, yoga, traumatherapie, EFT-tapping, muziek- zang- en creatieve therapie en paardencoaching. 

Samenwerking

Wij bieden een uniek en alternatief traject aan, dat totaal anders is dan de reguliere hulpverlening. Echter om de doelgroep en het algemeen belang optimaal te ondersteunen werken we wel heel bewust en doelgericht samen met gemeentelijke instellingen, maar zeker ook met reguliere zorgaanbieders en andere organisaties die zich kunnen verenigen met onze benadering. Dit doen we onder andere in de nazorg trajecten om hiermee de integratie voor de deelnemers te optimaliseren, socialisatie te bevorderen en terugval te voorkomen.

Deze brede andere en natuurlijke persoonlijke ontwikkeling omvat alle dimensies van het mensenleven. Hierbij is het uitgangspunt dat in het contact met de deelnemers niet enkel specifieke kennis en vaardigheden wordt over gedragen, maar dat de eigen kracht en de natuurlijke -, creatieve – en zintuiglijke ontwikkeling van de deelnemers zoveel mogelijk mensgericht en natuurrijk wordt gestimuleerd.

Binnen deze natuur-spiritueel gerichte aanpak leggen wij de nadruk op welzijn: herontdekking van de eigen kracht en de ware identiteit. Doel van de aanpak is om tijdens het traject het Zelf te ont-wikkelen, zelfredzaamheid te bevorderen om sterk op eigen benen te staan in deze maatschappij. De mentale weerbaarheid en sociale cohesie worden door deze aanpak versterkt. Hierbij is het van belang dat deelnemers uit hun comfort zone ’out of the mind’ worden uitgedaagd en tot nieuwe talenten en ontwikkelingen komen. Dit leidt ertoe dat de individu en de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt. Het is tijd voor meer veerkracht, creativiteit, eigenheid en gezondheid bij deze groep jongeren.

Voor elke jongere kijken wij naar de juiste natuurrijke-mensgerichte begeleiding die hem of haar past.

Dat is ons meesterschap: mensen zien.

De aanpak en al onze feitelijke activiteiten zijn bewust gekozen, worden doelbewust toegepast en zijn allen primair en rechtstreeks gericht op het wegnemen van de kwetsbaarheid van de doelgroep en het bevorderen van een natuurlijk evenwicht.

Het Route 66 traject is gericht op 4 pijlers; 

  1. Ervarend leren; leren door te doen, jezelf uitdagen, grenzen verleggen
  2. Bewustwording; aandachtig zorgen voor jezelf, elkaar en leven vanuit compassie
  3. Inclusiviteit; verschillen dienen het geheel;
  4. Mens en natuur; respect voor de aarde en aandacht voor circulariteit, duurzaamheid en natuur bewust leven

Het programma is mens-, natuurbewust (de natuur is onze gids), spiritueel georiënteerd en sterk gebaseerd op de onderzoeken uit de MBCT (Mindfulness Based Cognitieve Therapie). Zodoende duurt het traject 66 dagen omdat de cognitieve herstructurering minimaal 8 weken tijd nodig heeft.

De vier pijlers: Inclusiviteit, Ervarend leren, Bewustwording, Mens en Natuur zijn onze belangrijkste principes.

Tijdens de route van natuurlijke herontdekkingen en talentontwikkeling ontdekt de deelnemer vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Uitdaging en avontuur ten top.

Bewustwording en zingeving zijn de sleutels voor transformatie. Het natuurlijk geleerde wordt verinnerlijkt door ervarend leren. Ook is het van belang dat de deelnemer weet wat de doelstelling is: welke zingeving beoogt het doel? Daarnaast moet de deelnemer in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen.

Wij hechten grote waarde aan reflecteren en monitoren. Door middel van monitoring zoekt de coach wat de deelnemers zelf willen en kunnen. Daar wordt het proces op afgestemd en gereflecteerd  of de bevinding juist is. Op basis van de reflectie wordt de route en de activiteiten eventueel bijgesteld.

Het nieuwe werken is van binnenuit-, natuurrijk en spiritueel gericht. Het volgen van je innerlijke kompas, je ware zelf ont-wikkelen en het stimuleren van ongekende mogelijkheden. Wij gaan ervan uit dat in elk mens ongekende mogelijkheden/talenten huizen die nog niet benut zijn.

Onze vier pijlers

Hoekstenen om te bouwen

Begeleiding

Wij bieden een 66 dagen back to basic traject op Gran Canaria, met kleinschalige woon-, werk-, en leer rehabilitatie en begeleiding. Voor Nederland zijn wij opzoek en in gesprek voor geschikte natuurrijke locaties. Bij concrete duidelijkheid berichten wij meer op deze site. In het eerste intakegesprek onderzoeken we samen of […]

Lees meer

Vervolgtraject

De terugkeer naar Nederland

In Nederland werken wij:

  • met organisaties die jongeren begeleiden naar zelfstandig wonen, 
  • met senioren, mentoren uit vorige Route 66 groepen, 
  • met de omgeving van de deelnemer. 

Bij ons is het belangrijk om de zachte landing al tijdens het traject te bespreken en na 66 dagen goed te begeleiden.

De volgende vragen zijn van belang om de zachte landing goed te laten verlopen:

– hoe integreer je opgedane ervaringen in je ‘oude omgeving’
– hoe voorkom je een terugval
– welke vaardigheden heb je geleerd om stress te hanteren
– hoe om te gaan met de nieuwe ervaring in de oude situatie?

Na een interne training kunnen enkele deelnemers doorgroeien naar senior schap en vervolgens naar mentorschap. Door middel van supervisie is er toezicht op senioren en mentoren door wekelijkse intervisie. Route 66 senioren, mentoren en trajectcoaches begeleiden ook in Nederland.

Onze trajectbegeleiding in Gran Canaria maar ook in Nederland onderzoekt samen met de jongere de re-integratiemogelijkheden in Nederland of het buitenland.

De dagelijkse begeleiding is onder toezicht van een Nederlands team.

Na afloop van het rehabilitatietraject gaat je herstelproces in Nederland verder. Terugkeren naar huis is niet altijd een optie. Het kan zijn dat je nog een tijdje in GC wilt blijven of dat je kiest voor een andere omgeving. Vanuit je behoefte aan een veilige leefomgeving krijg je ondersteuning voor het opnieuw invullen van je dagelijkse leven.

Heb je vragen over onze aanpak, het rehabilitatie traject, over deelname, vrijwilligerswerk of over donaties? Dan praten wij graag verder met je. Je kunt ons makkelijk bereiken via het contact formulier, een bericht sturen kan ook naar info@traject-route66.nl en bellen doe je naar 0747850125 of +31645399852.

Na het traject zorgen wij samen voor een zachte landing bij terugkomst in Nederland.

Kleien & pottenbakken

Kleien & pottenbakken

Natuurlijk creëren

Natuurlijk creëren

Mindfulness & Yoga

Mindfulness & Yoga

Uit je denken, weer voelen en leven

Biologische tuinbouw

Biologische tuinbouw

Hiking

Hiking

Meditatie & Yoga

Meditatie & Yoga

Creativiteit

Creativiteit

Bergbeklimmen en Klauteren

Bergbeklimmen en Klauteren