Samenwerkende organisaties en instellingen

Wij werken samen met verschillende jongeren-instanties, gemeenten, kennisinstituten, jeugdinstellingen en ondernemers. Mensen en organisaties die ook het grote plaatje zien, begaan zijn met kwetsbare jongeren die zich buiten de maatschappij gezet voelen en deze jongeren actief ondersteunen. 

Zo creëren wij samen een platform waarin mensen, verbinden, participeren, co creëren en actief verantwoordelijkheid nemen om de nieuwe generatie te helpen een nieuwe, natuurlijke wereld te bouwen.

TAAL / LANGUAGE