Lisa en Jaleesa

Lisa en Jaleesa

In de afgelopen jaren hebben wij, Lisa en Jaleesa ons als professionals dagelijks ingezet voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen het jeugdzorgsysteem. Werken in de jeugdzorg betekent meestal werken volgens het systeem, binnen de kaders, de regels kennen en zo gezegd ‘handelen vanuit het boekje’. Echter is het aantal ongelukkige kinderen in het huidige systeem schrikbarend hoog en neemt bovendien sterk toe.
Dit was voor ons de aanleiding om enkele jaren geleden al out of the box te treden. Wij beiden voelen ons thuis juist buiten de kaders; zó kunnen wij de zorg en aandacht bieden die er echt nodig is. Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de tijd van nu weer in hun kracht te zetten. Het verbonden gevoel met hun innerlijke kind terug brengen zodat zij voelen dat zij precies goed zijn zoals ze zijn.


Met een basis vanuit de (positieve) psychologie, vaktherapie drama en persoonlijke ervaringen hebben wij als Nieuwetijds Trainers, trainingen ontwikkeld die zijn geïntegreerd in de nieuwe tijd waarin bewustzijn, verbeelding, intuïtie, levenservaringen en belevingen een hoge prioriteit hebben. Veel kinderen van deze tijd functioneren en leren via hun intuïtie en niet alleen maar meer via hun ratio (zoals andere generaties). Zij beschikken in hun zielsgeheugen al over veel intuïtieve kennis, die zij nu met de nieuw verworven kennis constructief kunnen verbinden. Kinderen en jongeren horen te leren via allerlei persoonlijke ervaringen en belevingen. Zij moeten vooral de gelegenheid krijgen om met zichzelf en de natuur bezig te zijn.


Wij vinden het belangrijk dat, zeker in de nieuwe tijd van nu, de kinderen en jongeren de ruimte krijgen om hun eigen intuïtie, emotie en gevoelens en verschillende bewustzijnsniveaus te exploreren. Wij als Nieuwetijds Trainers bieden hierin ondersteuning door gebruik te maken van de chakra- en kristallenleer. Daarnaast maken wij ook gebruik van meditaties en hypnose waardoor er op een onbewust niveau verandering bij het kind kan plaatsvinden. Onze meditaties zijn geleide visualisaties waarin je terug wordt gebracht naar je kern en waar vanuit nieuwe verbindingen gelegd worden, bewust en onbewust.

Meer informatie vind je op www.nieuwetijdsleiders.nl

TAAL / LANGUAGE