Nieuwe generatie jongerenwerk ‘Route 66’

Nieuwe generatie jongerenwerk ‘Route 66’

DE ORGANISATIE

Bestuur en Beleid

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Alle leden van het bestuur bekleden hun functie onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders te weten:
Oprichtster, directeur en voorzitter: Martina Jager
Penningmeester: Jolande van Aken
Secretaris en waarnemend voorzitter: Jan Karsten Botor

Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar en zo vaak als één bestuurslid dit wenselijk acht. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt. 

Op grond van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (recht)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigenvermogen.

Het belangrijkste doel van de evaluatie van ons project is openheid en transparantie geven aan donateurs, financiers en andere belangstellenden over ons project. Dit biedt een optimale kans om de stichting te promoten bij de donateurs. Met betrekking tot de financiële verantwoording wordt de jaarlijkse begroting vooraf vastgesteld door het bestuur. Binnen die begroting doet het uitvoerend comité haar werk. De gelden worden voornamelijk besteed aan exploitatiekosten van de projecten. Zie hier onze

De stichting heeft geen betaald personeel in dienst. Wij werken samen met lokale, nationale en internationale vrijwilligers en professionals. Allen bezielde mensen met affiniteit en ruime ervaring op het gebied van transpersoonlijke en organisatorische transformatie. Ieder met hun eigen expertise in natuur menselijke transformatie en met kennis van cognitieve, spirituele en emotionele processen. 

Onze professionele co-creatoren huren wij in voor een dienst die zij zelfstandig uitvoeren.

Het kantoor van de stichting is gevestigd te Hengelo (NL) en in Arteara Gran Canaria (Spanje) op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 telefonisch bereikbaar. Buiten deze uren is het secretariaat via e-mail goed bereikbaar.

Beleidsplan Route 66