NIEUWETIJDSE BEGELEIDING DOOR EN VOOR EIGENTIJDSE JONGEREN

Die door mentale overbelasting, hoog gevoeligheid en andere gezondheidsklachten belemmerd worden bij het vervullen van hun zingeving, levensgeluk en maatschappelijke/sociale rollen.

Veel jonge mensen voelen zich niet gezien, begrepen of ondersteund in wie zij werkelijk zijn. Ze zijn het vertrouwen in de huidige hulpverlening kwijt geraakt en zien veelal geen toekomstperspectief meer. Hun eenzaamheid maakt dat zij zich gemakkelijk afsluiten of terugtrekken en zij raken de verbinding kwijt met hun diepere kern en de verbinding in de samenleving.

De doelgroep bestaat uit mentaal overbelaste jongvolwassenen van 18 tot ca. 28 jaar

TERUG NAAR EIGEN REGIE

Persoonlijk – Kleinschalig – Natuurrijk – Mind recovery

Begeleiding is altijd horizon afgestemd en beweegt mee op de ont-wikkeling in het ritme van de dag.

Onze begeleiders zijn professioneel en ervaringsdeskundig, open en senior gids.

Wij begeleiden in:

 • oprechte aandacht
 • natuurlijkheid
 • creativiteit
 • spiritualiteit
 • professionaliteit
 • een persoonlijke verbinding
 • huiselijk en een vertrouwde sfeer
 • life changing
 • gids

Elke senior gids begeleid en neemt zelf ook deel aan de activiteiten van de kleinschalige groepen, 4 tot 6 deelnemers. Hij of zij is een vaste aanspreekgids gedurende het 66 dagen traject op Gran Canaria.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van:

 • Spirituele transitieklachten
 • Hooggevoeligheid: HSP of EHS
 • Mentaal overbelast;
 • Burn-out: stressgerelateerde klachten
 • Game- internetverslaving
 • Techno- en digistress

Als je klacht hier niet bij staat en je twijfelt, neem dan contact met ons op. Je kunt ons een bericht sturen.

Het kan zijn dat tijdens de intake blijkt dat onze aanpak niet voldoende aansluit bij je begeleidingsvraag. Dat klachten te complex zijn of te zwaar om deel te nemen aan het 66 dagen rehabilitatietraject op Gran Canaria. Wij bekijken dan samen met jou of er andere mogelijkheden zijn om op een later tijdstip alsnog deel te kunnen nemen. Soms is voorafgaand een andere aanpak nodig. Mocht het echt niet gaan dan verwijzen we je door naar andere zorgaanbieder.

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen dan kunnen wij je niet voldoende helpen en verwijzen je dan door naar een andere behandelaar, zorggroep, praktijk of instelling.

 • Ernstige alcohol- of drugsafhankelijkheid
 • Psychotische stoornis
 • Ernstige psychiatrische stoornissen
 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Wij bieden internationale begeleiding en spreken de Nederlandse, Engelse en de Duitse taal. Onze kennis van de Spaanse taal is in goede ontwikkeling en wij werken met gidsen en co-creatoren van Spaanse afkomst.

TAAL / LANGUAGE