ROUTE 66: Nieuwetijd Jongerenwerk

ROUTE 66: Nieuwetijd Jongerenwerk

NEDERLAND – GRAN CANARIA

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt zijn

De bron van leven hervinden

Route 66 is volwaardig aangemerkt als ANBI-stichting

De kinderen zijn de toekomst, investeren in de jeugd is je nalatenschap verbeteren!

Het zijn de kinderen, de jeugd die op deze aarde verder moeten leven in de nalatenschap van onze ego-praktijken. Het enige wat wij goed kunnen doen is hun een nieuw perspectief en een nieuwe kans bieden op een natuurrijk, duurzaam en menselijk leven!

Wij van Stichting Route 66 voelen ons geroepen om toekomstige generaties een nieuw perspectief te geven. Kwetsbare jongeren een eerlijke kans in de toekomst te bieden waar ze hun leven op de rit krijgen.

Met alternatief mensgericht jongerenwerk maken we jongeren bewust van hun eigen krachten, talenten en capaciteiten en helpen we hen die te benutten om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen!

Wij kijken voorbij de diagnose naar wat de jongere werkelijk nodig heeft. In de nabijheid zien wij wat nodig is op het moment zelf. Deze aanpak is mensgericht verbindend.

Wij kijken naar de mens zelf

Door ons natuur- mensgerichte programma leren jongeren in een natuurrijke omgeving door eenvoudige aardse activiteiten negatieve gedachten en ongewenste gevoelens, zoals depressie en angsten met 40% te verminderen.

Wij investeren duurzaam op de gerichte preventie bij een verhoogd risico op, of beginnende mentale problemen bij jongeren


Dit doen wij anders dan de reguliere hulpverlening.

Jongeren die mentaal overbelast zijn en dringend effectieve hulp nodig hebben kunnen zich hier aanmelden voor het natuurrijke nationale en internationale rehabilitatietraject ‘Route 66’.

In Nederland zijn wij actief op prachtige plekken in de Betuwe en de Veluwe. In de Betuwe werken wij kleinschalig met maximaal 6 deelnemers. In het hart van Nederland is een samenwerking om het Route 66 traject op de Veluwe aan te bieden. Hier is ruimte voor een kleine groep, maximaal 16 deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor de kleinschalige rehabilitatieverblijven zijn er positieve gesprekken en ontwikkelingen. Mogelijk dat dit op korte termijn beschikbaar is.

Sinds 2017 werken wij met verschillende specialisten op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, natuurbehoud en professionals in menskunde en natuurwetenschap samen om het traject Route 66 voor de nieuwe – verlaten – generatie mogelijk te maken.

In de bergen van Gran Canaria heeft de stichting ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Het traject kan hier kleinschalig starten met 6 jongeren.

In 66 dagen worden jongeren begeleid op weg naar herstel en welbevinden. Waar ze een nieuw perspectief ontwikkelen. De kennis en kracht zit immers in de jongeren zelf. Activering en stimulering van deze eigen natuurrijke krachten is ons hartwerk.

Stichting Route 66 stelt zich ten doel het begeleiden en ondersteunen van Nederlandse jongeren; verruiming van de ontplooiingskansen, verbetering van de mentaal-, sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Onze natuurgerichte en spirituele begeleiding geeft een andere kijk op klachten en diagnoses dan men gewend is. Wij kijken veel meer naar de samenhang van alle levensdelen; natuurlijke tekorten, de spirituele behoeften, mentale en fysieke klachten en de onderliggende talenten.

Alles is immers verbonden met elkaar en heeft een betekenis in het groter geheel. Bewustwording van de verbinding van klachten geeft ruimte in het zicht.

Deze aanpak is anders, spiritueel- natuurrijk en sluit beter aan bij deze nieuwetijds jongeren. Bij ons wordt het geheel -holistisch- gezien in een natuurlijke omgeving waar men weer deel van een geheel vormt. Dit versterkt de eigenwaarde en draagt bij aan identiteitsvorming, de verschillen creëren de eenheid en zorgen voor een goed herstel.

Wij kijken veel meer naar de natuurlijke tekorten, de menselijke behoeften en de onderliggende talenten

Zorgwekkende aanleiding
vanuit de problematiek dat 1 op de 4 jongeren ernstig mentaal overbelast en uit balans is, is dit transformatieve traject ontstaan. De realiteit en de cijfers zijn namelijk zeer zorgwekkend. Want door de grote veranderingen en enorme prestatiedruk ervaren veel jongeren dagelijks stressgerelateerde klachten. Ze zijn hierdoor ernstig mentaal overbelast: want in ieder gezin woont wel een jongere die zich niet gelukkig voelt in deze maatschappij.

Uit verhalen van ouders en jongeren, maar ook uit onderzoeken van o.a. het RIVM blijkt dat de huidige hulpverlening al jarenlang niet meer aansluit bij de behoeften van deze nieuwe generatie. In hun behandelingen, diagnoses en adviezen schieten ze steeds tekort. Jongeren voelen zich niet gehoord en ervaren weinig verbetering in hun klachten. De enorm lange wachtlijsten en procedures verhinderen het herstel. Ze voelen zich vaak slechter dan beter. En meestal hebben de jongeren al verschillende hulpverleners en behandelingen gehad. Ze zijn het beu en zat. Hun vertrouwen in de reguliere hulpverlening is dan ook zoek. Ook de reguliere hulpverleningsinstellingen zien de problematiek en urgentie maar lopen vast door bestaande systemen. Het is duidelijk dat hele organisaties OM moeten. Transformeren met hun hele systeem, dus ook hun mensen. 

Natuurrijke aanpak en begeleiding
De invloed van de natuur op ons mensen is groots en gezond. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een natuurlijke omgeving het algemeen welbevinden en genezing bevordert. Een natuurrijke en oerachtige omgeving helpt enorm bij regeneratie en werkt als een versterker in het helingsproces. De reguliere invloeden – farmacie en gesprekstherapieën – hebben de natuurlijke genezing van de mens verstoord.

Binnen Route 66 richten wij ons met klein- en grootschalige maatschappelijke initiatieven en projecten primair op de volgende doelen: goede mentale weerbaarheid en gezondheid, bewustwording eigen (w)aarde, inclusiviteit. Duurzame, ecologische, biodynamische land- en tuinbouw, natuurlijke energiebronnen, hergebruik water, natuurrijk leven, scholing in ecosystemen en biodiversiteit.

Gemeentelijke instellingen en de reguliere hulpverlening faalt
Veel jongeren dwalen. Daarom wordt het de hoogste tijd voor een drastische verandering in de jeugdhulpverlening. En kan alleen onze eigen natuur ons helpen bij het genezingsproces. Daarbij gewoonweg weer met de handen in de aarde werken. Weer zien dat de aarde voed, door zelf te zaaien en te oogsten. Door natuurrijke activiteiten en eenvoudige toepassingen van de natuur zelf te ervaren en waar te nemen, ontwikkelen de deelnemers hun probleemoplossend vermogen.

Gedachten omzetten: een nieuwe mindset ontwikkelen
Om de perceptie te veranderen en daarmee het beeld dat de jongeren hebben van zichzelf, de ander en de omgeving, is het herstel gericht op verhoging van de mentale weerbaarheid, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid. Technieken en methoden voor cognitieve herstructurering – een andere mindset – die worden toegepast zijn onder andere: ervarend leren, natuurrijk creëren, PMT, Aboriginal art, bewegen, mindfulness en ecologische aardewerkzaamheden (land- en tuinbouw).

TIJD VOOR EEN OMMEZWAAI

1 op de 3 jongeren lijdt aan digitale stress 

Jongeren ervaren continue stress als gevolg van de hoge verwachtingen van de hedendaagse prestatiemaatschappij. Onze kinderen en kleinkinderen zijn in een virtuele, digitale wereld terechtgekomen. Het continue digitaal bereikbaar moeten zijn, versterkt door de omstandigheden in deze corona tijd, leidt tot nog meer spanningen, slaap- en concentratiestoornissen. Verlies aan sociale contacten en gebrek aan perspectief leidt tot stress, vermoeidheid, eenzaamheid en tot meer mentale klachten. Lees verder

Bewust worden van de oerkracht

Weer opnieuw herontdekken in een oerachtige omgeving. Waar elke dag en elk moment een ander beeld waargenomen wordt omdat men zo dicht bij in een oerachtige natuur leeft. Tijdens het rehabilitatietraject verblijven jongeren in een natuurrijke, vulkanische omgeving. Waar ze worden uitgedaagd om nieuwe prikkels te ervaren, zoals klimmen, aardewerken, ambachten of creëren met natuurlijke materialen. En waar elke dag stimulatie van onderliggende menselijke kernwaarden worden gereactiveerd. Eenvoudige en aandachtgerichte oefeningen stimuleren de geest en verminderen het piekeren. Meer met aandacht leren leven verrijkt de innerlijke kernkracht waardoor het automatische doen en denken veranderd. Meer rust en ontspanning in de geest, geeft ruimte aan onderliggende talenten. Waar de spirit weer tot leven komt, zwijgt het denken.

Vier pijlers
In 66 dagen bewandelen deelnemers in vier pijlers de zeven routes. Ervarend leren, bewustwording, inclusiviteit en natuur en mens zijn de pijlers waarop dit traject gebouwd is. Weer herontdekken, verwonderen en zelf creëren zijn verbindingen die van binnenuit worden gestimuleerd. Eigen kracht ontwikkeling voor een zelfstandig leven. KenUzelve is ons motto.

Zeven fasen
Deelnemers doorlopen zeven routes gekoppeld aan de vier pijlers. Na afloop van het traject hebben de deelnemers de mogelijkheid om een volgende groep zelfstandig te begeleiden. Of om huiswaarts te keren in meer eigen kracht met een nieuwe mindset. Na terugkeer in Nederland hebben wij, mocht het nodig zijn, verschillende nazorg mogelijkheden. Lees hieronder meer over het zeven fasen model en de vier pijlers.


Waar de spirit tot leven komt, zwijgt het denken

Andere aanpak
In Route 66 gaan wij uit van ieders eigen natuurlijke (vaak verborgen) krachten en talenten. Kenuzelve is ons motto. Stimulatie en activatie van aardse oergewoonten die aansluiten bij mens, spirit en onze eigen natuur.
Terug naar de oorsprong en in eigen kracht!

Andere omgeving
Vooral een andere omgeving is van belang bij een gezond en goed herstel. Als mens passen we ons immers aan waar wij verblijven. Dankzij de oerkracht van deze natuur worden we stil, zien weer oplossingen en gaan vanzelf weer creëren.

Sinds 2016 hebben wij ons gevestigd in de vulkanische bergen van Gran Canaria.

Waar de oerkracht direct voelbaar is. Deze natuurlijke en elektromagnetische velden zijn zeer geneeskrachtig. Dit ondersteunt de versnelling van het genezingsproces. Want al eeuwenlang is de heilzame werking van deze oernatuur en vulkanische gronden wetenschappelijk bekend. In de kracht van de natuur ontstressen wij en komen tot creatieve oplossingen. In het hart van Gran Canaria is de stichting in ontwikkeling, aanbouw en opbouw. In 2022 is het eerste verblijf voor 6 jongvolwassenen geopend. Wij hebben hier een plek voor opstanders, meebouwers en eigentijdse jongvolwassenen.

Daarnaast is de wij-cultuur op dit eiland een warm nest om te rehabiliteren.

Gran Canaria heeft het beste klimaat ter wereld

Het natuurrijke aboriginal karakter maken dit een uniek traject

Met dagelijkse creatieve, aardse, Aboriginal werkvormen en rollenspellen stimuleren wij de aandacht voor een andere perspectief door fysieke, mentale en spirituele uitdagingen.

Wij zijn met onze stichting 100% afhankelijk van donaties en giften. Elke bijdrage is van harte welkom hoe klein de gift of een tikkie is. Alle gelden dragen bij om het voor deze jongeren mogelijk te maken hun leven op de rit krijgen.

Om dit traject voor de jongeren mogelijk te maken zoeken wij geschikte partners, bedrijven, organisaties en sponsoren die maatschappelijk verantwoord met ons mee transformeren. Lees hier meer over sponsoring en donaties.

Voel je je aangetrokken tot ons traject Route 66?
Dan kun je hier verdere informatie opvragen.